Lô Tôm Bố Mẹ nhập Ngày 07/09/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Hùng Tú vừa nhập lô tôm bố mẹ  từ S.I.S Hawii USA

Lô tôm bố mẹ được  nhập khẩu từ Shrim Improvement Systems Hawaii LLC ( S.I.S Hawaii. USA) với tổng 352 con trong đó: 176 con đực ( 52gr/ con)và 716 con cái ( 47gr/con) .Image titleImage titleImage titleImage title