Thủy sản Hùng Tú

Thông tin kỹ thuật

 Lô Tôm Bố Mẹ nhập Ngày 07/09/2019

Lô Tôm Bố Mẹ nhập Ngày 07/09/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Hùng Tú vừa nhập lô tôm bố mẹ từ S.I.S Hawii USA
Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động

Xem tất cả