Thủy sản Hùng Tú

Thông tin kỹ thuật

Giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú thương phẩm ở Trà Vinh tăng trở lại

Giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú thương phẩm ở Trà Vinh tăng trở lại

Từ đầu tháng Sáu đến nay, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú thương phẩm ở Trà Vinh đã tăng trở lại, với mức...
Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động

Xem tất cả